Wat is kinetische energie?

Kinetische energie is een vorm van energie die een object of deeltje heeft vanwege zijn beweging. Als arbeid, die energie overdraagt, op een voorwerp wordt verricht door een nettokracht uit te oefenen, versnelt het voorwerp en krijgt het daardoor kinetische energie. Kinetische energie is een eigenschap van een bewegend object of deeltje en hangt niet […]